miercuri, 8 februarie 2012

DE CE ABA? / REZULTATELE TERAPIEI

Rezultatele cercetărilor în urma aplicării ABA arată că dacă terapia este începută devreme – înainte de vârsta de 4 ani, este intensivă – 20 – 30 chiar 40 de ore de terapie pe săptămână şi este continuată până la doi ani, între 20 si 50% dintre copii pot fi recuperaţi.

Este foarte important de ştiut că programul de terapie include: lucrul unu la unu în camera de lucru, integrarea în grădiniţă însoţit de un terapeut, generalizarea abilităţilor învăţate în camera de lucru un mediul exterior celui familial.

Copiii care încep terapia ABA după vârsta de patru ani îşi pot dezvolta abilităţile sociale, anumite abilităţi cognitive şi, mai important, abilitaţi de viaţă. Îşi pot îmbunătăţi abilităţile de autoajutorare necesare, cum ar fi să ştie să facă cumpăraturi, să ia autobuzul şi să ţină curat şi ordine în casă. Pe scurt, ei pot să devină, în multe cazuri, relativ independenţi şi nu trebuie să trăiască în instituţii specializate.

Metoda ABA ajută copilul cu autism în următoarele arii:

creste frecventa apariţiei comportamentelor dezirabile prin recompensare;
învaţă copilul abilitaţi noi (predă, prin învăţare sistematică şi recompensare, abilităţi de autoservire, comunicare, relaţionare socială);
menţine anumite comportamente necesare adaptării la mediul social;
generalizează sau transferă comportamentele dintr-o situaţie în alta sau de la un anumit mod de răspuns la altul mai complex (scopul este de a generaliza şi transfera tot ceea ce învaţă in camera de lucru – la grădiniţă, şcoala, mediu social);
reduce comportamentele interferante, care pot îngreuna învăţarea şi relaţionarea;
modifică mediul de învăţare pentru ca aceasta să se realizeze cât mai eficient, insă pe termen lung se urmăreşte ca persoana să se poată descurca în orice situaţie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu